Сервис

 

     
 

Сервисот на SIN Tech Group го следи трендот  на информатичката технологија пратејќи ги трендовите од современите IT сервиси, инвестирајќи во современи машини, алатки и помагала за ефикасен, брз и квалитетен сервис на вашите електронски уреди. 

Од услуги нудиме поддршка за сите видови на Apple уреди, Android уреди, како и сервис на персонални компјутери, лаптопи, печатари и слично, поправка  на сите видови матични плочи (re balling) на чипсети и графички карти на лаптоп и прсонални компјутери

 
     

Ценовник на сервисни услуги

 

ЦЕНОВНИК ЗА ДИЈАГНОЗА И ИНСТАЛАЦИЈА НА УРЕДИ
Дијагноза на дефект на десктоп компјутер, лаптоп, монитор, смартфон 300.00 денари
Инсталација на оперативен систем Windows, без заштита на податоци 800.00 денари
Инсталација на оперативен систем Windows, со заштита на податоци 1.200.00 денари
Инсталација на програма по барање на клиент, надвор од пакетот на програми кои се инсталираат со оперативен систем 500.00 денари
Инсталација на оперативен систем Linux, без заштита на податоци 1.000,00 денари 
Инсталација на оперативен систем Linux, со заштита на податоци 1.200.00 денари 
Инсталација на оперативен систем Mac OS на оригинални Apple уреди, без заштита на податоци 1.000.00 денари 
Инсталација на оперативен систем Mac OS на оригинални Apple уреди, со заштита на податоци 1.200,00 денари 
Инсталација на оперативен систем на IPhone, IPod и IPad 600.00 денари 
Инсталација на оперативен систем Android и Windows mobile 600.00 денари 
Инсталцаија на софтвер и мапи на GPS уреди 600.00 денари

Програмите кои се инсталираат се исклучиво лиценцирани. Во пакет инсталацијата на оперативни системи доаѓаат само бесплатни основни програми кои се неопходни за работење.

ЦЕНОВНИК ЗА СЕРВИС НА HARDWARE
Отстранување на прашина од ладилници и нанесување нови термална паста на компоненти на десктоп компјутер 600.00 денари
Отстранување на прашина од ладилници и нанесување нови термална паста на компоненти на лаптоп компјутер 1.000.00 денари
Вградување на компонента во компјутер и инсталација на истата 200.00 денари 
Сервис на електроника на уред 1.000,00 денари
Rework на BGA чип,  на матична плоча 1.200.00 денари
Reballing на BGA чип на матична плоча 3.500.00 денари

 

ЦЕНОВНИК ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ТЕРЕН
Доаѓање на повик по пријавен проблем (цена по работен час) 800.00 денари
Патни трошоци за повик на терен  200.00 денари
Достава на нарачка 200.00 денари
Достава на нарачка со вклучена монтажа 800.00 денари

 сите цени се изразени без пресметан ддв

UA-45150466-1