SIN Tech Group

 

     
 

Кои сме ние?

 • СИН Теч Груп дооел Скопје е компанија од IT технологија која се занимава со повеќе дејности поврзани од информатичкото општество.
 • Како идеја е формирана поради потребата од истражувањето на пазарот, да нуди професионални информатички услуги на правни и физички лица. 

Дејност

 • WEB дизајн и програмирање: php, html, Joomla, Wordpress,  Drupal и тн.
 • Маркетинг: припрема на графички дизајн, печатење, билборди, флаери, рекламни материјали, реклами на социјални мрежи,  консалтинг, директен маркетинг од врата на врата и  сл.
 • Сервис: на компјутери, лаптопи, смартфони и друга компјутерска опрема,
 • Мрежни решенија: Осмислување и изведување на компјутерска и телекомуникациска мрежа. (активна и пасивна мрежа)
 • Продажба: сите видови компјутери, лаптопи, компјутерска галантерија, канцелариски материјали, компатибилни и оригинални тонери, резервни делови за компјутери и лаптопи.

Вештини со кои поседува тимот:

 • Cisco CCNA, VOIP Telecomunication
 • Photoshop, Illustrator
 • CSS/HTML, PHP, Joomla
 • IT Service clients recognition 
 
     
UA-45150466-1